"Pomoc dla Grecji jako rozwiązanie +ultima ratio+ jest obecnie najlepszym środkiem, pozwalającym uniknąć rozprzestrzenienia się kryzysu na inne kraje członkowskie i zapobiec poważnym, negatywnym konsekwencjom dla strefy euro" - powiedział Weber.

Jego zdaniem wykluczenie Grecji ze strefy euro, co proponują niektórzy niemieccy politycy i eksperci, jest prawnie niemożliwe. A gdyby kraj ten dobrowolnie opuścił unię walutową "konsekwencje dla rynków finansowych i pozostałych państw byłyby nieobliczalne".

"Niemiecki podatnik korzysta na stabilności euro i należy ją chronić. Temu służy też przejściowe wsparcie Grecji, powiązane z twardymi zobowiązaniami" - powiedział Weber.

Jednak - jak dodał - pomoc dla Aten powinna pozostać "absolutnym wyjątkiem", dlatego UE powinna zaostrzyć reguły polityki finansowej.

Zdaniem szefa Bundesbanku wcześniejsze postępowanie Grecji, która fałszowała swe statystyki finansowe, oraz obecna sytuacja stanowią obciążenie dla wspólnej waluty europejskiej.