Najczęściej dotąd nagłaśniane były przypadki ludzi, którzy kupili mieszkanie, dom lub działkę, nie wiedząc, że w przyszłości w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie ruchliwa ulica. Co nam może grozić, łatwo sprawdzić w urzędzie dzielnicy albo na stronie internetowej www.siskom.waw.pl. Można tam znaleźć zarys wszystkich planowanych większych dróg w Warszawie i okolicach.

Drogi, przedszkola, kościoły

Wiele osób kupujących apartamenty na zachwalanym przez dewelopera jako spokojne i luksusowe osiedlu Marina Mokotów nie wiedziało, że tuż koło niego planowana jest trasa szybkiego ruchu N-S. Takie sytuacje zdarzają się do dzisiaj, co oznacza, że klienci deweloperów i agencji nieruchomości wciąż nie zawsze sprawdzają plany budowy dróg w bezpośrednim otoczeniu interesującej ich nieruchomości.

Nie wszyscy pośrednicy informują zainteresowanych kupnem, że tuż obok ich nowego lokum ma powstać np. przedszkole, szkoła czy kościół, co ze względu na większy hałas zmniejszy wartość i atrakcyjność nieruchomości. I to łatwo sprawdzić w urzędzie dzielnicy czy gminy, pytając o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bywa jednak często, że interesująca nas nieruchomość leży na obszarze nieobjętym jeszcze takim planem. W tym przypadku obowiązuje tzw. zasada sąsiedztwa. Nowy budynek musi mieć tę samą albo zbliżoną wysokość oraz funkcję, co już istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie gmachy. Warto też zajrzeć do tzw. gminnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest czymś w rodzaju ogólnego planu zagospodarowania – pokazuje z grubsza, gdzie i co można budować. Planowane budynki nie mogą być z nim sprzeczne.

I w dzień, i w nocy

– To, co może powstać w bezpośrednim sąsiedztwie, powinno być jedną z najważniejszych rzeczy, które sprawdzamy przy wyborze nieruchomości, Trzeba to robić naprawdę sumiennie – radzi Ewa Gadomska, właścicielka biura Gadomska Nieruchomości.

Może być bowiem tak: sprawdzamy otoczenie w dzień powszedni, a w weekendy obok naszego upatrzonego domu działa głośna dyskoteka albo klub nocny.