EKSPERT RADZI

PROBLEM CZYTELNIKA

WYJAŚNIENIE

Postępująca globalizacja procesów gospodarczych stwarza coraz szersze możliwości rozwoju wymiany międzynarodowej i wpływa na stały wzrost potrzeb przedsiębiorców w zakresie obsługi walutowej. Dlatego też trwa nieustający wyścig instytucji finansowych w tworzeniu nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, usprawniających obsługę operacji dokonywanych na rynku finansowym.

Jeszcze 10 lat temu bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego mogły mieć jedynie wielkie korporacje. Później stopniowo banki zaczęły rozszerzać swoją ofertę produktów skarbowych, kierując ją do małych i średnich firm. Obecnie nawet małe przedsiębiorstwo posiadające obroty handlowe w walutach obcych może uzyskać bezpośredni dostęp do rynku walutowego i zawierać transakcje po cenach hurtowych. Wystarczy komputer, internet i dostęp do internetowej platformy wymiany walut (np. Millennium Forex Trader).

Internetowa platforma wymiany walut jest narzędziem zapewniającym szybki i bezpieczny dostęp do rynku walutowego. Umożliwia sprawne zawieranie transakcji bez konieczności telefonicznego kontaktu z dealerem banku. Przedsiębiorca może samodzielnie, w dowolnym czasie i miejscu, zawierać transakcje na rynku walutowym na najdogodniejszych dla siebie warunkach – transakcje zawierane są w czasie rzeczywistym po kursach pochodzących bezpośrednio z rynku międzybankowego.

Mając uruchomioną aplikację, wystarczy kliknąć na cenę aktualnie wyświetlającą się na ekranie komputera, potwierdzić kwotę i zaakceptować otrzymany kurs – wszystko dzieje się dosłownie w kilka sekund. Gdy klient ma jakiekolwiek wątpliwości podczas zawierania transakcji, może skontaktować się z dealerem w trybie on-line, wywołując opcję chatu.

Po zawarciu transakcji jest ona automatycznie przekazywana do zaksięgowania. Obecnie Bank Millennium oferuje zawieranie prostych transakcji wymiany walutowej z datą rozliczenia do dwóch dni roboczych po dacie zawarcia transakcji dla podstawowych par walutowych, takich jak EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, NOK/PLN, SEK/PLN, DKK/PLN, JPY/PLN, jednak w planach mamy uruchomienie funkcjonalności transakcji terminowych oraz zleceń warunkowych.

Podsumowując, główne zalety korzystania z internetowej platformy wymiany walut to:

● możliwość zawierania kasowych transakcji wymiany walutowej (np. z datą rozliczenia na jutro lub na pojutrze) bez posiadania środków na rachunku w dniu zawarcia transakcji;

● zawieranie transakcji po bardzo konkurencyjnych cenach na rynku hurtowym;

● dostęp do usługi odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie ułatwia firmie kontrolę wahań kursów walutowych i optymalizuje moment zawarcia transakcji;

● dostęp do nowych funkcjonalności, takich jak transakcje terminowe i zlecenia warunkowe.