Wszystkie złożone aplikacje spełniają wymagania formalne.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostało opublikowane 15 marca.