"Z upoważnienia premiera Donalda Tuska, minister Michał Boni skierował prośbę do Związku Banków Polskich o maksymalne ułatwienie członkom rodzin ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ofiar wypadku, np. poprzez uproszczenie procedur wypłaty" - napisało w czwartek CIR.

"W związku z tym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zwrócił się do szefów banków z prośbą o zidentyfikowanie wśród listy klientów banków ofiar tragedii oraz rozważnie możliwości maksymalnego uproszczenia procedur bankowych w celu przyspieszenia dostępu do środków finansowych ofiar członkom rodzin osób poległych w ostatniej katastrofie lotniczej" - dodano w komunikacie.

Poinformowano, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie Michała Boniego z przedstawicielami Związku Banków Polskich.

Pietraszkiewicz wyjaśnił PAP, że w związku z długim procesem identyfikacji osób tragicznie zmarłych ich rodziny muszą dłużej niż w normalnych okolicznościach czekać na rozstrzygnięcie różnych spraw formalnych.

"Banki mogłyby, w każdym przypadku indywidualnie, w ramach kompetencji i własnych możliwości znaleźć rozwiązania pośrednie oraz wskazać osoby, które będą pilotować sprawy dotyczące poszczególnych rodzin" - wyjaśnił szef ZBP.

"O kolejnych kwestiach, które będą dotyczyć pomocy ze strony państwa z udziałem sektora bankowego, będziemy informować sukcesywnie, wraz z przebiegiem rozmów i ustaleń na styku rządu, Parlamentu czy Kancelarii Prezydenta" - dodał. Wyjaśnił, że chodzi np. o sprawy związane z zaciągniętymi kredytami czy kredytami w jakiejś fazie zaawansowania.

Pietraszkiewicz powiedział, że w bankowości często dochodzi do sytuacji, w których ktoś z rodziny próbuje wykorzystać zasoby finansowe zgromadzone przez najbliższych - osoby, które znalazły się w stanie ciężkiej choroby albo odeszły. Z takimi sytuacjami wiążą się jednak różnego rodzaju problemy.