"W związku z zaistniałą sytuacją obowiązki Prezesa NBP wykonuje Pierwszy Zastępca Prezesa Piotr Wiesiołek. Narodowy Bank Polski funkcjonuje w sposób niezakłócony i realizuje wszystkie ustawowe zadania banku centralnego" - czytamy na stronie internetowej NBP.

Konstytucja precyzuje w art. 10. 1: "Prezesa NBP w czasie jego nieobecności zastępuje wiceprezes NBP - pierwszy zastępca Prezesa NBP". Natomiast art. 9. 1. ustawa zasadnicza stanowi, że prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że nowego szefa banku centralnego może powołać pełniący obecnie obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Nie jest jednak wykluczone, że do czasu wyboru nowego prezydenta, czyli najpóźniej do 20 czerwca 2010 r., obowiązki będzie pełnił Wiesiołek, a nowego prezesa NBP wybierze nowy Prezydent RP.

W sobotę, o godz. 8:56 czasu polskiego w okolicach lotniska w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot z parą prezydencką na pokładzie. Prawdopodobnie zginęli wszyscy pasażerowie czyli ponad 88 osób. Poza prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie maszyny znajdowali się m. in. wicemarszałkowie Sejmu Jerzy Szmajdziński i Krzysztof Putra oraz Senatu Krystyna Bochenek, prezes NBP Sławomir Skrzypek, ministrowie kancelarii prezydenta, posłowie, senatorowie oraz duchowni i wojskowi.