"Narodowy Bank Polski w godzinach południowych dokonał zakupu pewnej ilości walut obcych po korzystnym kursie" - głosi komunikat.

Wcześniej dealerzy informowali nieoficjalnie, że NBP kupił ok. 9 - 10 mln euro.

Jest to pierwsza interwencja NBP na rynku walutowym, odkąd Polska wprowadziła płynny kurs walutowy w 2000 roku.

Wcześniej przedstawiciele banku centralnego, jak również rządu sugerowali, że obecne, trwające już kilka miesięcy umacnianie się złotego, może okazać się niekorzystne dla podtrzymania tempa wzrostu gospodarczego Polski.