Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą lub prowadzący ją jako jednoosobowy przedsiębiorca łatwiej może udowodnić firmie leasingowej, że ma zdolność leasingową, niż bankowi, że posiada zdolność kredytową. W dodatku unika przy tym dosyć uciążliwej procedury gromadzenia na potrzeby banku dokumentów i zaświadczeń o nieposiadaniu zobowiązań publicznoprawnych, na podstawie których zostanie oceniona jego zdolność kredytowa. Ważne dla niego jest również to, że znacznie szybciej zostaje uruchomione finansowanie w formie leasingu niż udzielenie kredytu.

Obowiązkowo na piśmie

Do tego by przedsiębiorca (zwany leasingobiorcą lub korzystającym) mógł wziąć w leasing samochód, maszyny, komputery albo sprzęt i inne urządzenia biurowe, musi sporządzić umowę leasingu na piśmie pod rygorem nieważności z firmą leasingową. Umowa zwarta w formie ustnej nie będzie ważna. Natomiast będzie ważna, gdy zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Co zawiera umowa leasingu

Potrzebnych dokumentów

Wydaniu rzeczy

Wcześniejszego wypowiedzenia umowy

Przeniesienia własności rzeczy

Rodzajów leasingu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, zawierając umowę leasingu.