Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki z kontroli ponad 1500 stacji paliwowych jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła od 15 stycznia do 30 listopada 2009 r. Niedawno opublikowaliśmy listę skontrolowanych stacji.

Dziś na pytania dziennika.pl dotyczące wyników kontroli odpowiada Katarzyna Bereza z biura prasowego UOKiK…

Jak jest z jakością paliw sprzedawanych na polskich stacjach?

W 2009 r. w trakcie kontroli wylosowanych stacji paliw stwierdzono, że 3,22 proc. próbek paliw ciekłych (benzyn i oleju napędowego) z pobranych 746 próbek nie spełniało wymagań jakościowych. W trakcie pozostałych kontroli stacji paliw, które zostały wybrane na podstawie skarg, informacji z policji czy też negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 4,85 proc. próbek paliw ciekłych (benzyn i oleju napędowego) z 1506 pobranych nie spełniało wymagań jakościowych.

Dla lepszego oglądu sprawy powyższe dane warto zestawić ze statystykami z 2008 roku. Wówczas w trakcie kontroli stacji, które zostały wybrane losowo, stwierdzono, że 4,20 proc. próbek z 738 nie spełniało wymagań jakościowych. W trakcie pozostałych kontroli stacji, które zostały wybrane na podstawie skarg, informacji z policji czy też negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 6,18 proc. próbek z 2089 pobranych nie spełniało wymagań jakościowych. Porównując te wyniki można więc stwierdzić, że jakośćpaliw ciekłych uległa poprawie. 

TS

Zobacz, cały wywiad na temat jakości polskich paliw

dziennik.pl