Zasady korzystania z kredytu technologicznego określone są dokładnie w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Kredyt technologiczny finansowany jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu szeroko rozumianej innowacyjności. Na pomoc w tej formie w latach 2007–2013 przeznaczone zostanie łącznie ponad 409 mln euro. Środki mają pochodzić z budżetu UE oraz budżetu państwa i mają zostać rozdysponowane do końca 2013 roku.

Z premii technologicznej mogą skorzystać mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Wnioski o pomoc rozpatruje Bank Gospodarstwa Krajowego. Trafiają one do niego za pośrednictwem banku komercyjnego, który udziela przedsiębiorcy kredytu technologicznego. Zgłoszenia o dofinansowanie przyjmowane są aż do wyczerpania rocznego budżetu przeznaczonego na ten cel. Wnioski powinny być składane zgodnie z regulaminem, który można znaleźć na stronach internetowych BGK. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK wystawia promesę udzielenia dofinansowania.

Dofinansowanie opiera się na następującym schemacie: jeden z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (obecnie jest ich 12) udziela przedsiębiorcy kredytu inwestycyjnego-technologicznego na normalnych warunkach rynkowych. Następnie BGK dokonuje częściowej spłaty kredytu bezpośrednio na rachunek finansującego banku. Ta część spłaty stanowi tzw. premię technologiczną. Dopuszczalna wielkość kredytu technologicznego jest ograniczona jedynie przez rozmiar finansowanego projektu, którego wartość nie może przekroczyć 50 mln euro. Kredyt musi być przeznaczony na wdrożenie nowej technologii (własnej lub nabytej) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Dodatkowo nowa technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Rezultatem wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie musi być zawsze rozpoczęcie produkcji unowocześnionych produktów lub usług, a nie np. sama poprawa rentowności przedsiębiorstwa.