Panel poświęconym był pakietowi na rzecz przedsiębiorczości.

"Najważniejsza była zmiana parlamentu i rządu przed dwoma laty. Zmieniliśmy podejście z takiego, gdzie każdy przedsiębiorca był podejrzany, na takie, że każdy, dopóki nie zostanie złapany na jakimś przestępstwie, jest uważany za niewinnego" - powiedział Pawlak.

"Ta zmiana wyzwoliła sporo aktywności. Polacy przestali się obawiać o to, że jak będą prowadzili w kraju interesy, to będą mieli kłopoty ze strony miejscowej administracji" - powiedział Pawlak podczas panelu. Jego zdaniem również dzięki takiej zmianie Polska lepiej poradziła sobie z kryzysem.

Wśród najważniejszych dla firm rozwiązań ustawowych wymienił m.in. zasadę domniemania uczciwości podatników, czyli ściąganie ewentualnych kar dopiero po uprawomocnieniu się decyzji urzędów skarbowych. Wcześniej decyzję trzeba było wykonać zaraz po jej wydaniu, co wielokrotnie prowadziło do bankructwa firm, mimo wygranego później procesu odwoławczego. Dużym ułatwieniem była też zmiana podejścia do składanych przez przedsiębiorców wniosków, gdzie zaświadczenia z różnych urzędów, zastąpiły oświadczenia przedsiębiorcy - ocenił.