Wraz z pierwszą rocznicą pojawienia się na rynku lokat omijających tzw. podatek Belki rozgorzała dyskusja czy faktycznie podatnik nie będzie musiał wykazać tego dochodu w swoim zeznaniu, a tym samym odprowadzić od niego podatku. Niepewność wprowadził swoją wypowiedzią Marcin Panek z White&Case, jednak eksperci z portalu pit.pl analizują cały proces i dementują tę informację. Z kolei banki widząc duże zainteresowanie wśród klientów, rozszerzają swoje oferty o lokaty z dzienną kapitalizacją.

Dostępność 

Lokata dostępna jest zarówno dla obecnych jak i nowych klientów banku,. Można ją otworzyć w placówce MultiBanku, przez Internet lub na Multilinii. Lokata jednodniowa jest powiązana z rachunkami oszczędnościowymi MultiMax i MultiMax Aquarius i może być automatycznie odnawiana na kolejne okresy. Kapitalizacja odsetek następuje w cyklu dziennym. W zależności od decyzji Klienta odsetki od lokaty powiększają kwotę lokaty lub są automatycznie przelewane na wysokooprocentowany rachunek oszczędnościowy. Dzięki temu wartość depozytu nie zmienia się przez cały okres trwania lokaty, a jej właściciel może bez przeszkód dysponować odsetkami, które gromadzą się na oprocentowanym rachunku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych MultiMax i MultiMax Aquarius zmienia się w zależności od wartości zgromadzonych na koncie oszczędności. Dla kwot do 89 999 zł wynosi odpowiednio 4,30% (MultiMax) i 4,50% (MultiMax Aquarius) w skali roku. Od kwoty 90 000 PLN oprocentowanie rachunku wzrasta w obu przypadkach do 5,00%. Oprocentowanie powiązanej z nimi Lokaty Jednodniowej wynosi 4,30% (dla posiadaczy rachunku MultiMax) i 5,00% (dla posiadaczy rachunku MultiMax Aquarius) – jego wysokość nie zależy od zdeponowanej kwoty na Lokacie jednodniowej.

Konstrukcja lokaty pozwala na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki - o ile wysokość depozytu nie przekroczy określonego poziomu. Z naszych wyliczeń wynika, że w wersji standardowej (Lokata jednodniowa z oprocentowaniem 4,30% w skali roku) wartość środków nie powinna przekroczyć 21 000 zł. Zamożni Klienci banku, korzystający z Lokaty Jednodniowej przy rachunku MultiMax Aquarius (oprocentowanie 5,00% w skali roku) mogą w ten sposób ulokować do 18 000 zł na jednej lokacie. Co ciekawe, bank nie wprowadza ograniczeń dotyczących ilości lokat jednodniowych powiązanych z jednym rachunkiem oszczędnościowym.

Oferta MultiBanku w porównaniu z rynkiem wypada konkurencyjnie. Zaproponowane oprocentowanie nie odbiega od podobnych ofert konkurencji. W Polbanku otrzymamy 6,5% ale tylko do kwoty 5 tys. zł, powyżej tej wartości oprocentowanie spada do 5,00%. Oprocentowanie podobnych produktów w innych bankach waha się od 5,00% do 6,00%. Niewątpliwą zaletą propozycji MultiBanku jest brak progów kwotowych i ograniczeń dot. ilości lokat posiadanych przez jednego Klienta. Dodatkowym plusem jest również mechanizm pozwalający na przelewanie odsetek na dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy.

Dodatkowe parametry

- stały dostęp do pieniędzy przez rachunek oszczędnościowy
- możliwość otwarcia wielu lokat dla jednego klienta
- kapitalizacja odsetek bezpośrednio do lokaty lub na rachunek MultiMax
- możliwość automatycznego odnawiania lokaty
- minimalna kwota lokaty: 1000zł.

Koszty

Lokatę mogą zakładać posiadacze rachunków oszczędnościowych MultiMax oraz MultiMax Aquarius. To bardzo ważna informacja, gdyż klient nie ponosi żadnych kosztów za prowadzenie tych rachunków.

Podsumowanie

Lokata jest produktem oszczędnościowym a nie kredytowym a to w tym drugim najczęściej stosuje się różne haczyki np. ukryte opłaty. Przed skorzystaniem z konkretnego produktu warto poświęcić chwilę na sprawdzenie propozycji konkurencji i wybór oferty najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb.