W trakcie trwania umowy jednostki wytwórcze elektrowni będą w wyłącznej dyspozycji Operatora Systemu Przesyłowego, co oznacza, że uruchamiane będą na jego żądanie i zgodnie z jego potrzebami.

– Elektrownie szczytowo-pompowe mają zdolność do szybkich zmian trybu pracy oraz zmian obciążenia, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla operatora, który wykorzystuje je do regulacji częstotliwości i mocy w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Dlatego elektrownie te, będąc ważnym narzędziem regulacyjnym, przyczyniają się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci – wyjaśnia Andrzej Tersa, prezes spółki Energa Elektrownie Straszyn.

Konieczna modernizacja

Energa, w ramach umowy z PSE Operatorem, zobowiązana jest przeprowadzić modernizację liczącej już prawie 40 lat elektrowni. Modernizacja kosztować będzie 175 milionów złotych i potrwa do 2012 roku. W tym czasie elektrownia nie przestanie świadczenia usług regulacyjnych systemowych, zmniejszy się jedynie wielkość mocy regulacyjnych w poszczególnych etapach modernizacji. W efekcie tych prac elektrownia zyska nowy układ przepływowy wraz z turbinami, zmodernizowane zostaną generatory, obwody pierwotne i wtórne elektryczne, instalacje towarzyszące. Wyremontowane zostaną układy wody technicznej i sprężonego powietrza, urządzenia komory wlotowej i rurociągi derywacyjne. Elektrownia otrzyma nowy układ sterowania i nadzoru oraz nowy system diagnostyki stanu maszyn.