Minister podkreślił, że aktualizacja programu jest jego autorskim projektem. "Projekt przygotowałem na życzenie pana premiera i Rady Ministrów, gdy zastanawialiśmy się, w jaki sposób wspierać finanse publiczne, budżet. Zaproponowaliśmy zmianę programu prywatyzacji. Taki projekt przygotowałem i przesłałem go na Komitet Stały i Radę Ministrów" - wyjaśnił w TVN24.

Zaktualizowany program prywatyzacji zakłada przychody z prywatyzacji w wysokości 36,7 mld zł do końca 2010 roku. Lista kluczowych projektów obejmuje m.in. sektor energetyki i chemii oraz sprzedaż części udziałów Skarbu Państwa w spółkach giełdowych, w tym od 10 do 41 proc. akcji KGHM oraz części akcji Lotos.

"Zaproponowałem źródła przychodów z prywatyzacji na 18 miesięcy. Jedną z wielu propozycji była ewentualna sprzedaż jakiegoś pakietu akcji KGHM" - powiedział Grad. Dodał, że chodzi o sprzedaż od 10 do 41 proc. akcji miedziowej spółki.

Skarb Państwa ma 41 proc. akcji w miedziowej spółce.

Grad zaznaczył, że jest to jego propozycja, która zostanie przedyskutowana przez rząd. "W tej chwili jesteśmy jeszcze przed debatą i decyzją, jaki będzie ostateczny kształt tego dokumentu" - zaznaczył.

Minister odniósł się też do działań związków zawodowych, które zostały podjęte po upublicznieniu informacji o planach sprzedaży akcji KGHM. "W tej spółce związki zawodowe przez lata budowały sobie nieuzasadnioną pozycję i chęć wpływania na wszystkie decyzje, które na poziomie zarządzania tą spółką są podejmowane. Nie można mieszać pewnych ról" - podkreślił.

W czwartek związkowcy z KGHM ogłosili pogotowie strajkowe; tego samego dnia wicepremier Grzegorz Schetyna powiedział dziennikarzom, że prywatyzacja miedziowej spółki nie wchodzi w grę w tej kadencji parlamentu. W piątek Donald Tusk zapowiedział rekomendowanie rządowi wyłączenie KGHM z szybkiej prywatyzacji. Według szefa rządu prywatyzacja spółki nie jest opłacalna z punktu widzenia interesu państwa, bo dywidenda z zysku KGHM w ciągu 5-6 lat dałaby państwu takie same korzyści, co sprzedaż udziałów Skarbu Państwa.

Plan prywatyzacji do końca 2010 roku przewiduje prywatyzację co najmniej kilkunastu kluczowych spółek Skarbu Państwa, m.in. z branży energetycznej: Enei, firmy Tauron, PGE, Energi i ZE PAK oraz z sektora chemicznego: Ciechu, Zakładów Chemicznych Police, Zakładów Azotowych Puławy, Tarnów i Kędzierzyn. Plan zakłada również prywatyzację Giełdy Papierów Wartościowych i sprzedaż udziałów w spółkach TP, Pekao SA, LW Bogdanka, Ruch i Lotos.

W projekcie zaproponowano także przyjęcie zasady uzyskiwania bieżącej akceptacji Rady Ministrów dla prywatyzacji spółek w trudnej sytuacji ekonomicznej (gdy prywatyzacja może pomóc przedsiębiorstwu) oraz zagrożonych słabym zainteresowaniem inwestorów i ofertami niższymi od wycen.