W ramach projektu "Strefa wiedzy" INFOR PL przeszkoli 1200 osób z mikro, małych i średnich firm w 5 województwach: śląskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim. Oferowane szkolenie dla uczestników będą bezpłatne. Dwuletni projekt rozpocznie się w październiku tego roku.