"Od czternastu miesięcy pogarsza się kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. Tempo wzrostu płac jest coraz wolniejsze. Po raz pierwszy od dłuższego czasu płace rosną wolniej niż ceny konsumpcyjne. Firmy ograniczają zatrudnienie i ograniczają czas pracy" - napisano w komentarzu do badań.

"Czynniki te powodują spadek kondycji ekonomicznej społeczeństwa, a w konsekwencji pogorszenie nastrojów" - dodali analitycy BIEC.