Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kilka razy w tym roku przesuwał wdrożenie nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego (NSDR). Uczestnicy KDPW, czyli 28 biur maklerskich i 54 banki, w sobotę 1 sierpnia mają uruchomić dostosowane do NSDR systemy i przenieść dane. KDPW i jego uczestnicy zaczną pracować w nowym systemie od poniedziałku, 3 sierpnia. Instytucja pierwotnie zakładała, że wdroży NSDR w końcu marca. Później przesunęła termin na 1 czerwca. Zawodzili jednak dostawcy, którzy nie dostarczali brokerom i bankom na czas oprogramowania.

Dla domów maklerskich i banków, które po poprzednich testach nie zgłosiły gotowości do wdrożenia NSRD, na 18 i 19 lipca zaplanowany jest czwarty termin testów przejścia na nowy system. O tym, czy wszyscy będą gotowi, aby zrobić to na początku sierpnia, dowiemy się po 20 lipca.

Wcześniej KDPW planował, że NSDR zacznie działać dopiero, kiedy gotowi będą wszyscy uczestnicy projektu. Z informacji Krajowego Depozytu wynika, że tak właśnie powinno być. Zdecydował się jednak na przygotowanie procedury tymczasowego dostępu, aby nie przesuwać terminów po raz kolejny. Jeśli okaże się, że któraś z instytucji nie będzie gotowa do przejścia na NSDR, od 3 sierpnia będzie korzystała właśnie z tej procedury. To jedyna możliwość, bo po wdrożeniu NSDR funkcjonować będzie wyłącznie nowy system. Procedura ta określa zasady, na jakich biura maklerskie i banki będą mogły wprowadzać do NSDR i otrzymywać z niego sporządzone dokumenty. To rozwiązanie pozwala na uruchomienie nowego systemu, nawet gdyby nie wszyscy zadeklarowali gotowość do wdrożenia.

– Zastosowanie procedury nie uniemożliwia uczestnikom KDPW wykonywania jakiejkolwiek działalności, powodować może jednak zwiększenie pracy wykonywanej przez pracowników tych firm. Naszym zdaniem powinno być traktowane jako ostateczność. To rozwiązanie pozwala na wykonywanie codziennej pracy w podstawowym zakresie, choć nie pozwala na korzystanie z nowych funkcji, które daje NSDR. Zakładamy, że nie powinno trwać dłużej niż miesiąc – mówi Sławomir Panasiuk.

Tak jak do tej pory, KDPW będzie na bieżąco przekazywać informacje o wynikach testów i przygotowaniach do wdrożenia systemu.

KDPW to instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w obrocie instrumentami finansowymi w Polsce, notowanymi m.in. na GPW czy NewConnect.

Obecny system KDPW działa od kilkunastu lat. Zmiana nie wpłynie bezpośrednio m.in. na klientów indywidualnych brokerów. Ma jednak usprawnić sposób, w jaki funkcjonuje obrót papierami wartościowymi. KDPW zdecydował się na stworzenie nowego systemu, aby m.in. zwiększyć jego możliwości i wprowadzić nowe funkcje. Obecny system jest w stanie realizować do 300 tys. operacji rozliczeniowych dziennie. Nowy będzie mógł realizować do 1 miliona operacji dziennie.

Spośród brokerów, którzy po ostatnich testach w maju nie byli jeszcze gotowi do wdrożenia NSRD, Ipopema Securities, DM BZ WBK, DM BOŚ, IDMSA, ING Securities i XTB potwierdzili oficjalnie, że 1 sierpnia wdrożą nowy system. Według informacji GP zrobią to także DM Pekao i CDM Pekao. Na liście domów maklerskich, które w maju nie były gotowe do wdrożenia, znalazły się także: DM Banku PSB, DM Polonia Net, BM BGŻ, DM BH, Unicredit CAIB Securites, DM AmerBrokers, BDM, BM DnB Nord i DB Securities.

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych:

● realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych. KDPW pośredniczy między emitentami a ich właścicielami w wypłacie dywidendy (w przypadku akcji) oraz dokonuje w imieniu krajowych i zagranicznych emitentów, m.in.: asymilacji, zamiany, konwersji i podziału akcji, realizuje prawa poboru

● rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych;

● kontrola zgodności liczby papierów wartościowych zapisanych na kontach uczestników z liczbą papierów wyemitowanych przez emitentów;

● zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym. Fundusz tworzony jest z wpłat uczestników, aby zapewnić wykonanie rozliczeń, jeśli na rachunku uczestnika brakuje środków pieniężnych niezbędnych do rozliczenia transakcji.