Pierwszy z zatwierdzonych środków ma na celu modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat energii, które w Polsce sięgają prawie 10 proc. produkcji energii brutto; drugi zmierza do rozszerzenia sieci dystrybucji sieci przemysłowych poprzez włączenie do nich odnawialnych źródeł energii.

"Komisja popiera inwestycje w infrastrukturę energetyczną, które faworyzują oszczędność energii i większy dostęp do rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaproponowane przez Polskę środki przyczyniają się do wzmocnienia polityki UE w zakresie zmian klimatu i polityki energetycznej, nie naruszając nadmiernie konkurencji. Przepisy prawne mające zastosowanie do rynku energii elektrycznej w Polsce są gwarancją, że na programach pomocy skorzystają przede wszystkim konsumenci" - oświadczyła unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Zaproponowana przez polski rząd pomoc opiera się na dotacjach bezpośrednich dla zainteresowanych operatorów energetycznych.