Wymiana zużytych lub zepsutych części w urządzeniu wpisanym do ewidencji środków trwałych w firmie ma znaczenie dla celów amortyzacji podatkowej bądź też zaliczenia tych wydatków w koszty podatkowe.

Jeżeli wymieniane elementy w urządzeniu odtwarzają jego wartość użytkową, tj. przywracają pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, to takie czynności należy zakwalifikować jako czynności remontowe. Jeśli natomiast nowe elementy w urządzeniu zwiększają możliwości użytkowe danego urządzenia, powiększając jego wartość, to wtedy czynności te dla celów podatkowych traktowane są jako ulepszenie.

Naprawa czy ulepszenie

W przypadku remontu kwoty wydane na wymienione elementy można zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia. Natomiast w przypadku ulepszenia, gdy nowe elementy spowodowały podwyższenie wartości urządzeń, to od następnego miesiąca po wymianie elementów należy je amortyzować jako ulepszony środek trwały.

Dane urządzenie uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, adaptację, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3,5 tys. zł. O sumę tych wydatków powiększona zostaje wartość początkowa środka trwałego, będącego podstawą amortyzacji.

Kiedy amortyzacja

Oddzielnym przypadkiem może być sytuacja, kiedy wymieniany element w urządzeniu jest osobnym środkiem trwałym. Jeśli jego cena nie przekracza 3,5 tys. zł, to wtedy wydatek ten można zaliczyć do kosztów podatkowych od razu lub też jednorazowo amortyzować.

W katalogu środków trwałych, w stosunku do których można stosować odpisy amortyzacyjne, są m.in. budynki, budowle (w tym także wybudowane na cudzym gruncie), maszyny, urządzenia czy inwestycje w obcych środkach trwałych.