Podczas dwudniowej wizyty Kroes odwiedzi zakłady w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku. Przewidziane są spotkania z zarządzającymi stoczniami oraz z przedstawicielami związków zawodowych. W czwartek przed południem Kroes odwiedzi stocznię w Szczecinie; spotka się również z wicewojewodą zachodniopomorskim Andrzejem Chmielewskim.

Na czwartkowe popołudnie zaplanowano w Warszawie rozmowy unijnej komisarz z szefem resortu skarbu Aleksandrem Gradem oraz wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.

Na piątek zaś przewidziano wizytę Kroes w stoczni Gdynia i Gdańsk. W Gdańsku weźmie ona również udział w ceremonii wodowania statku; złoży kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Po południu spotka się m.in. z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem oraz wojewodą pomorskim Bogdanem Zaborowskim.

Miesiąc temu Kroes zapowiedziała, że będzie rekomendować KE podjęcie pozytywnej decyzji ws. planu restrukturyzacji stoczni Gdańsk

Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik powiedział PAP, że liczy na to, iż podczas wizyty komisarz "zostanie ogłoszona pozytywna decyzja ws. planu restrukturyzacji dla gdańskiej stoczni bądź przedstawiona informacja o stopniu zaawansowania przygotowania tej decyzji".

Miesiąc temu Kroes zapowiedziała, że będzie rekomendować KE podjęcie pozytywnej decyzji ws. planu restrukturyzacji stoczni Gdańsk. To oznacza, że udzielona dotychczas pomoc publiczna stoczni Gdańsk będzie uznana za legalną, stocznia nie będzie musiała jej zwracać i nie będzie ogłoszona upadłość zakładu.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 1 maja 2004 do 31 lipca 2008 r. pomoc publiczna udzielona stoczni w Gdańsku wyniosła ok. 700 mln zł w wartości nominalnej. Jest to łączna kwota wszystkich form wsparcia udzielonego stoczni. Składały się na nią m.in. umorzone zobowiązania wobec partnerów publicznych, w tym m.in. Skarbu Państwa, urzędu miejskiego w Gdańsku, izby skarbowej oraz poręczenia i gwarancje kredytowe.

Zgodnie z prawem UE, pomoc publiczna jest co do zasady zakazana, a wyjątki od tej reguły podlegają zatwierdzeniu przez KE

Jeśli chodzi o pozostałe stocznie to - według Komisji Europejskiej - od 2002 r. stocznia Gdynia skorzystała z różnych środków pomocowych o wartości 700 mln euro i gwarancji produkcyjnych na kwotę 916 mln euro (wartości nominalne). Z kolei stocznia Szczecin otrzymała 1 mld euro pomocy oraz gwarancje produkcyjne o wartości 697 mln euro.

Zgodnie z prawem UE, pomoc publiczna jest co do zasady zakazana, a wyjątki od tej reguły podlegają zatwierdzeniu przez KE. Pomoc publiczna zakłócająca konkurencję na wspólnym unijnym rynku musi być zwrócona.

6 listopada 2008 r. KE wydała decyzję w sprawie stoczni w Gdyni i Szczecinie, uznając udzieloną im przez polski rząd pomoc publiczną za nielegalną. Zgodnie z planem uzgodnionym z Komisją, podzielony na części majątek stoczni Gdynia i Szczecin został sprzedany w przetargach.