Po I kwartale 2009 r. przychody ze składek największych operatorów na tym rynku wzrosły o 28 proc. Jeśli taka dynamika się utrzyma, na koniec roku przychody directów sięgną 650–700 mln zł. Wcześniej pojawiały się prognozy mówiące nawet o 1 mld zł.

Co prawda cały rynek ubezpieczeń majątkowych wzrósł po I kwartale o 4,5 proc., ale większość firm direct jest młoda i w ich przypadku dynamiki przyrostu składki muszą być wysokie. Ale największy i najstarszy operator na tym rynku, Link4, zanotował nawet spadek przychodów ze składek. To pokazuje, że liczba zwolenników tego sposobu zawierania umowy jest w Polsce ograniczona i konkurenci odbierają klientów nie tylko tradycyjnie działającym towarzystwom, ale też najstarszemu graczowi w segmencie.