"PKP Cargo uniemożliwiały zawieranie specjalnych umów kontrahentom, uznając ich za swoich konkurentów. Na spółkę za tę praktykę nałożyliśmy karę w wysokości 60 mln zł" - wyjaśniła na konferencji prasowej prezes UOKiK. Dodała, że jest to kara, która odpowiada ponad 11 proc. kary maksymalnej, która mogła być na firmę nałożona. Urząd nakazał PKP Cargo zmianę zakwestionowanej praktyki.

Decyzja UOKiK ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Krasnodębska-Tomkiel zaznaczyła, że Urząd wszczął postępowanie wobec PKP Cargo na podstawie informacji otrzymanych od spółki CTL Logistics, działającej na rynku usług transportu kolejowego, konkurenta PKP Cargo.

"Uznajemy takie działanie za praktykę o charakterze antykonkurencyjnym"

"PKP Cargo jest silnym dominantem na rynku przewozów towarowych w Polsce i za granicą. Spółka oferuje swoim kontrahentom dwa rodzaje umów. Są to tzw. umowy na zasadach ogólnych, które są adresowane do wszystkich potencjalnych kontrahentów firmy, jak i umowy na zasadach szczególnych, które są adresowane przede wszystkim do stałych kontrahentów, takich którzy na bieżąco z tą firmą współpracują" - powiedziała Krasnodębska-Tomkiel.

Jak wyjaśniła, umowy dla tych ostatnich kontrahentów są bardziej atrakcyjne z uwagi na to, że w ramach umów specjalnych oferowane są wyższe upusty. "W konsekwencji zawierając umowę specjalną kontrahent płaci dużo niższą cenę, niż w przypadku zawarcia tejże samej umowy na zasadach ogólnych. Firma PKP Cargo uniemożliwiła zawierania tych umów specjalnych kontrahentom, których uznała za swoich konkurentów" - podkreśliła prezes UOKiK.

Jak dodała, w konsekwencji kontrahenci, którzy zlecali np. przewóz towarów na tej samej trasie, w tej samej ilości i tych samych towarów, traktowano przez PKP Cargo niejednolicie. "Uznajemy takie działanie za praktykę o charakterze antykonkurencyjnym" - dodała.

Krasnodębska-Tomkiel przypomniała, że PKP Cargo już kilkakrotnie karane było za naruszenia prawa antymonopolowego, w tym również za stosowanie podobnych praktyk. W decyzji z 2004 r. prezes UOKiK stwierdził, że spółka nadużyła swojej pozycji dominującej narzucając kontrahentom uciążliwe warunki współpracy w umowach wieloletnich i nałożył na nią 40 mln zł kary. Decyzja jest prawomocna, w 2008 roku spółka rozpoczęła spłacanie nałożonej sankcji.

PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowym na polskim rynku kolejowym i drugim w UE

UOKiK wydał również drugą decyzję w sprawie PKP Cargo. Na wniosek spółki Sped-Pro Urząd sprawdzał, czy PKP Cargo różnicuje swoich kontrahentów w ramach przyjętego systemu współpracy z klientami, obejmującego umowy zawierane na zasadach ogólnych, specjalne i wieloletnie, pomimo jednakowego - zdaniem wnioskodawcy - zakresu świadczonych usług. UOKiK nie stwierdził stosowania przez spółkę praktyk ograniczających konkurencję.

Obie decyzje nie są prawomocne. Przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PKP Cargo jest największym przewoźnikiem towarowym na polskim rynku kolejowym i drugim w UE. W 2008 r. spółka zanotowała stratę na poziomie 176 mln zł. W styczniu br. straty sięgnęły 103 mln. W tym roku PKP Cargo podjęły działania restrukturyzacyjne (m.in. zwolnienia pracowników). Tydzień temu spółka poinformowała, że czerwiec był pierwszym miesiącem roku, w którym wypracowano zysk.

Do czasu nadania depeszy PKP Cargo nie odniosła się do decyzji UOKiK.