Odbicie, które od połowy lutego utrzymuje się na GPW, sprawiło, że niemal wszystkie krajowe fundusze akcji osiągnęły zyski.

Wśród funduszy małych i średnich spółek stopy zwrotu wahają się w przedziale 4,18–41,84 proc. Niewielki spadek zanotował Noble Akcji MiŚ Spółek (stracił 0,13 proc.). Najlepszy wynik osiągnął Allianz Akcji MiŚ Spółek. W tym czasie sWIG80, indeks małych spółek, zyskał 36 proc., a mWIG40, indeks spółek średnich, 17,1 proc.

W funduszach akcji polskich, inwestujących na szerokim rynku, najniższą stopę zwrotu (2,89 proc.) zanotował AIG Akcji Plus. Najlepszy wynik wypracował w I półroczu fundusz TFI Allianz, Allianz Budownictwo 2012. Stopa zwrotu sięgnęła 40,65 proc. W tym czasie WIG zyskał 11,7 proc.

Jeszcze więcej można było zarobić, lokując pieniądze w funduszach akcyjnych zagranicznych. Wśród funduszy wycenianych w złotym najlepszy wynik, 57,61 proc., miał Millennium BRIC. Najsłabszy, Novo Japoński – stracił 2,37 proc. Praktycznie w każdej kategorii funduszy mamy do czynienia ze skrajnie odmiennymi wynikami.

– Różnice w stopach zwrotu są potwierdzeniem wyzwań, jakie dla zarządzających niesie szybko zmieniająca się w tym roku koniunktura giełdowa i znaczne rozwarstwienie zachowania poszczególnych firm – mówi Krzysztof Stępień, główny ekonomista Expandera.

Dodaje, że takie rozwarstwienie wyników stwarza dodatkowe ryzyko. Klienci borykają się nie tylko z ryzykiem rynkowym, czyli potencjalnym spadkiem lub wzrostem notowań instrumentów, ale także ryzykiem związanym z decyzjami zarządzającego.

– Receptą jest rozkładanie lokowanych środków na kilka różnych funduszy. W większości przypadków było tak, że najlepiej radziły sobie te podmioty, które w 2008 roku najbardziej traciły. Nie wiadomo, jak liderzy będą sobie radzić w drugiej połowie roku, która zapowiada się nie mniej interesująco – ocenia Krzysztof Stępień.

W naszym rankingu w I półroczu 2009 r. najlepsze wyniki inwestycyjne osiągnęły fundusze Arka (107 pkt), m.in. dzięki wynikom Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka Akcji FIO oraz Arka Ochrony Kapitału FIO. Najsłabiej wypadło TFI PZU (-104 pkt).

Z kolei sam czerwiec był udany dla Skarbiec TFI. Firma zajęła pierwsze miejsce w comiesięcznym podsumowaniu wyników zarządzania (72 pkt), głównie dzięki funduszom Skarbiec – Private Equity oraz Skarbiec – Akcji Nowej Europy. Fundusze Arka, które pierwsze miejsce zajmowały w marcu, kwietniu i maju, tym razem znalazły się na pozycji dziewiątej (4 pkt). Podobnie jak półrocze, poprzedni miesiąc nie był najlepszy dla TFI PZU, które zajęło ostatnie miejsce (-86 pkt).

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne.