"W ciągu najbliższych kilku lat całkowita wartość nowo udzielonych przez Bank pożyczek może wynieść ok. 4,5 mld USD, z przeznaczeniem na projekty, które wykorzystają stosunkowo silne fundamenty makroekonomiczne Polski i będą zachętą do reform, które poprawią jakość finansów publicznych, a także będą wsparciem dla odbicia - z sektorem prywatnym jako siłą wiodącą - po globalnym kryzysie finansowym" - napisano w komunikacie.

Nowa strategia podkreśla elastyczność, z jaką bank udziela wsparcia Polsce i zakłada stopniowe przejście tego kraju od zaciągania pożyczek do modelu opartego na opłatach, w którym usługi analityczne i doradcze są dostarczane w zamian za opłaty a nie w drodze zaciągania pożyczek.

"Nowa strategia ma na celu wspieranie Polski z wielu sektorach"

"Nowa strategia ma na celu wspieranie Polski z wielu sektorach, m.in. służbie zdrowia, edukacji, zabezpieczeniu socjalnym, transporcie oraz sposobach poprawy otoczenia biznesowego" - wyliczył bank.

W maju prezes Banku Światowego Robert Zoellick poinformował, że Bank jest gotów udzielić Polsce nowych pożyczek o wartości 1 mld USD. Według założeń połowa tej kwoty zostałaby przelana na konto PKO BP. Bank miałby przeznaczyć te środki na zasilenie instytucji finansowych udzielających kredytów małym i średnim firmom, a drugie 0,5 mld trafiłoby na inwestycje Warszawy.

Natomiast w 2008 r. BŚ udzielił Polsce kredytów o wartości 3,75 mld USD, z czego wykorzystano około połowy.