Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w pierwszym kwartale 2009 roku o 0,8 proc. Urząd poinformował, że głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy.

"Wynik ten świadczy o silnej odporności Polski na skutki światowego kryzysu i jest zbliżony do prognoz analityków Ministerstwa Gospodarki" - oceniają eksperci resortu.

Autorzy resortu podkreślają, że "dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje jedną z najwyższych w Europie".

"Najbliższa perspektywa rozwoju gospodarczego w Polsce będzie nadal silnie uzależniona od sytuacji zewnętrznej"

Ich zdaniem, "najbliższa perspektywa rozwoju gospodarczego w Polsce będzie nadal silnie uzależniona od sytuacji zewnętrznej. Wpływ na naszą gospodarkę będzie miała m.in. sytuacja na rynku kredytowym i powodzenie światowych działań antykryzysowych".

"W pierwszym kwartale br. nadal rosły wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, a także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostał popyt krajowy, którego wkład w PKB wyniósł 0,9 pkt. proc. Nieznacznie ujemny był za to wkład popytu zewnętrznego (-0,1 pkt. proc.)" - podkreślają analitycy MG.

"Wzrost PKB w I kwartale br. jest rekordowy w porównaniu z wynikami innych państw. Obok Polski tylko Cypr i Grecja odnotowały w Europie dodatni wzrost gospodarczy w tym okresie" - dodają.