Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kwartale 2009 roku o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Urząd poinformował, że głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy.

"Ekonomiści prognozowali wzrost PKB na poziomie 0,5-1 proc. Wzrost 0,8 proc. w pierwszym kwartale to najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej. To pokazuje, że polska gospodarka ma silne podstawy" - powiedziała Skowrońska.

"Należy być zadowolonym, że Polska odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie bliskim 1 proc. Zobaczymy, co będzie w drugim kwartale, będzie to ważne w kontekście nowelizacji budżetu" - zaznaczyła wiceszefowa Komisji Finansów Publicznych.

Premier Donald Tusk potwierdził w połowie maja konieczność nowelizacji tegorocznego budżetu. Dodał, że nastąpi ona w lipcu oraz że trudno będzie utrzymać deficyt budżetu na poziomie 18,2 mld zł.