Dochody JST po pierwszym kwartale wyniosły około 39,6 mld zł czyli 25,1 proc. planu. Wydatki wyniosły 30,9 mld zł czyli 17 proc. planu.

W pierwszym kwartale 2009 r. plan dochodów na finansowanie projektów i programów unijnych został wykonany w 10,4 proc. a dochody na współfinansowanie projektów i programów unijnych zostały zrealizowane w 14,3 proc. planu.

W I kwartale 2009 r. wydatki na finansowanie oraz współfinansowanie projektów i programów unijnych zostały wykonane odpowiednio w 4,4 proc. i 5,4 proc. planu.