Przedsiębiorcy wytwarzający produkty spożywcze według tradycyjnych receptur mogą wykorzystać coraz większe zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością i wyrobami o sprawdzonej jakości. Dzięki wpisowi na rządową Listę Produktów Tradycyjnych i odpowiedniej promocji zarejestrowanego w niej wyrobu mogą liczyć na szybki wzrost dochodów ze sprzedaży tradycyjnego jadła.

Rządowa lista produktów

Wytwórcy produktów rolnych, środków spożywczych lub napojów spirytusowych, które odznaczają się wysoką jakością, wyjątkowymi cechami i właściwościami wynikającymi ze stosowania tradycyjnych metod produkcji mogą ubiegać się o wpis swoich specjałów na Listę Produktów Tradycyjnych. Została ona utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Obowiązująca od pięciu lat lista, na której znajdują się obecnie 632 produkty, ma na celu zidentyfikowanie tradycyjnej żywności, a co za tym idzie celowe zwiększenie zainteresowania tego typu produktami wśród konsumentów. Mogą trafić na nią jedynie produkty związane z dziedzictwem kulturowym regionu, w którym są one wytwarzane i znane lokalnej społeczności.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Gospodarczego.