Nowe gazociągi powstaną głównie w północno-zachodniej Polsce, ale trzeba będzie też rozbudować inne elementy systemu przesyłowego.

– Planujemy budowę gazociągu Szczecin–Gdańsk, Świnoujście–Szczecin, wzmocnienie gazociągu do Polic, wybudowanie gazociągu Szczecin–Lwówek i dokończenie gazociągu Włocławek–Gdynia. Do tego dojdą też dodatkowe połączenia wewnątrz sytemu. Chcemy do 2014 roku wybudować ok. 1 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, na co planujemy wydać około 5 mld zł – mówi Igor Wasilewski, prezes spółki Gaz-System.

Na rozbudowę strategicznych gazociągów spółka chciałaby pozyskać wsparcie finansowe z unijnych środków, które mogłoby sięgnąć około 30 proc. wartości inwestycji. Gazociągi w północno-zachodniej Polsce są na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gaz-System kupił w grudniu ubiegłego roku spółkę Polskie LNG, powołaną do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, i tym samym przejął projekt budowy gazoportu od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Nadzór i koordynację prac związanych z budową terminalu i tzw. inwestycji towarzyszących ma sprawować minister skarbu.

Gaz-System przygotowuje się także do finansowania tej inwestycji.

– W II połowie roku rozpoczniemy poszukiwania finansowania inwestycji. W tym czasie powinny być także zaawansowane prace w sprawie wyboru generalnego realizatora inwestycji oraz umowa na świadczenie przez Polskie LNG usługi regazyfikacji – mówi Igor Wasilewski.

Spółka analizuje zarówno poziom udziału własnego, jak też wysokość kapitałów obcych, jakie będą zaangażowane w finansowanie terminalu LNG. Według wstępnych szacunków Gaz-Systemu inwestycja ta może kosztować od 500 do 600 mln euro.

Polskie LNG otrzymało decyzje środowiskowe dla części morskiej i lądowej terminalu, co oznacza, że inwestycja nie wpływa na integralność i nie jest zagrożeniem dla obszarów Natura 2000.

Gaz-System w 2009 roku przeprowadza także procedurę open season i do końca roku powinny zostać podpisane wiążące umowy przesyłowe z firmami zainteresowanymi transportem gazu połączeniami gazowymi Polska–Dania i Polska–Litwa. Przeprowadzenie procedury open season pozwoli na zbadanie i potwierdzenie zapotrzebowania na moce przesyłowe wśród potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego. Umożliwi także zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usługi przesyłania paliw gazowych nowo planowanymi gazociągami, co będzie podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz uzyskania zewnętrznego finansowania dla projektów (np. w formule Project Finance).

Projekt ustawy o inwestycjach związanych z budową terminalu gazu skroplonego przewiduje uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Do końca lipca Gaz-System ma otrzymać pozwolenie na budowę terminalu. Terminal ma być gotowy na początku 2014 roku.