Każdy liczący się na rynku bank ma bogatą ofertę kredytowania przedsiębiorstw. Najbardziej rozbudowaną grupę produktów stanowią kredyty krótkoterminowe. Problem w tym, że oferta ta jest praktycznie niedostępna dla firm, które dopiero powstały. Przedsiębiorstwa takie nie mają jeszcze swojej historii, a to dla banków jest niemal równoznaczne z brakiem zdolności kredytowej. Wówczas zaś firmie, prowadzonej na dodatek przez osobę fizyczną, która zdolności kredytowej nie posiada, żaden bank nie udzieli ani kredytu obrotowego, ani na inwestycje.

Na bieżące wydatki

Oferowany dziś przez niemal wszystkie banki lekarzom rachunek firmowy to w istocie pakiet produktów. Poza głównym rachunkiem, z którym związanych jest kilka lub kilkanaście dodatkowych kont, w ramach jednej głównej umowy daje on możliwość korzystania z wielu opcji, które w przeszłości oferowane były przez bank jako odrębne produkty.

W wielu bankach, w ramach konta pakietowego, lekarz przedsiębiorca może liczyć na debet lub kredyt odnawialny. O ile ten pierwszy może pomóc głównie w uregulowaniu drobnych bieżących płatności, o tyle kredyt odnawialny często w wysokości 100 tys. zł lub więcej może być już spożytkowany na cele inwestycyjne.

Pewnym rodzajem kredytów obrotowych są kredyty płatnicze pozwalające na regulowanie bieżących płatności. Są one udzielane w złotych lub w walutach obcych na okres do 12 miesięcy. Tym jednak różnią się od kredytów odnawialnych, że ich wysokość nie może przekroczyć w zasadzie wielkości odpowiadającej równowartości przeciętnych dziennych wpływów na rachunek bieżący klienta.