"W tym roku z powodu kryzysu widzimy większy problem z przeprowadzeniem zaplanowanej prywatyzacji. Do tej pory 40 procesów zakończyło się niepowodzeniem ze względu na brak zainteresowania inwestorów lub inne czynniki" - powiedział Leszkiewicz podczas wystąpienia w czasie V Ogólnopolskiego Kongresu MBA w Krakowie.

Dodał, że w całym zeszłym roku w ramach programu prywatyzacji opracowanego przez MSP sprywatyzowano 117 spółek, a 59 procesów prywatyzacyjnych zakończyło się bez wyłonienia inwestora.

Kryzys gospodarczy i sytuacja na giełdzie wymusza na bieżąco korekty planów prywatyzacyjnych

Według przedstawiciela resortu skarbu kryzys gospodarczy i sytuacja na warszawskiej giełdzie wymusza na bieżąco korekty planów prywatyzacyjnych, w tym przesunięcia debiutów giełdowych spółek Skarbu Państwa lub podjęcie decyzji o poszukiwaniach inwestorów dla nich poza parkietem.

Leszkiewicz zapowiedział, że w tym roku MSP nadal planuje przeprowadzenie prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskiej Grupy Energetycznej, a także dokończenie prywatyzacji Enei czy wprowadzenie na giełdę Kopalni Bogdanka.