Po finalizacji transakcji Kulczyk Holding będzie posiadał 3,8 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego SABMiller.

Kulczyk Holding i SABMiller, współwłaściciele Kompanii Piwowarskiej, największego producenta piwa w Polsce (m.in. Lech, Żubr, Tyskie), uzgodnili porozumienie dotyczące wymiany akcji. W zamian za pakiet 3,8 proc. akcji (60 mln akcji) o wartości 1,11 mld dol. dla Kulczyk Holding SABMiller przejmie 28,1 proc. akcji Kompanii Piwowarskiej, przejmując pełną kontrolę nad polską firmą.

Po finalizacji transakcji Kulczyk Holding stanie się jednym z głównych inwestorów instytucjonalnych grupy SABMiller, która jest drugim producentem piwa na świecie.

Kulczyk Holding zgodził się na ograniczenia w rozporządzaniu akcjami przez trzy lata. Jakiekolwiek zbycie akcji będzie poddane właściwym uzgodnieniom rynkowym. Transakcja jest uzależniona od dopuszczenia akcji SABMiller do notowań giełdowych.

Kulczyk Investments, spółka-matka, poinformowała, że to część strategii ekspansji na światowych rynkach.

Główne inwestycje będą związane z eksploatacją ropy i gazu oraz obrotem energią elektryczną i infrastrukturą.

– W ciągu ostatnich 10 lat przedsięwzięcie cechowało się wyjątkową wydajnością – podkreśla Graham Mackay, dyrektor generalny SABMiller.

Kompania Piwowarska zwiększyła w tym czasie swój udział w rynku z 15 proc. w 1999 roku do 42,9 proc. obecnie.

Przedstawiciele branży piwowarskiej w Polsce nie spodziewają się istotnych zmian na rynku.

– Nie znamy planów Kompanii Piwowarskiej po transakcji. Będziemy się przyglądać rynkowi – mówi Melania Popiel, rzecznik Carlsberg Polska.

Kampania Piwowarska planuje dalszą ekspansję.

– Chcemy zwiększać swój udział poprzez wzmacnianie naszych głównych marek, poprzez wspieranie marek premium, ale także marek tzw. ekonomicznych, jak piwo Wojak – tłumaczy Paweł Kwiatkowski, rzecznik Kompanii Piwowarskiej.

Ubiegły rok nie był dla tej branży udany. Sprzedaż wzrosła o 1,7 proc.