Większe niż wcześniej zainteresowanie zamiany statusu pracownika na rolę przedsiębiorcy to jeden ze skutków trwającego wciąż kryzysu gospodarczego. Na szczęście wielu pracowników zagrożonych bezrobociem nie czeka na redukcje w zakładzie pracy, ale stara się wprowadzić w życie własne pomysły na biznes.

Organizacja firmy rodzinnej

Duże zainteresowanie dotyczy wszelkich konsekwencji, w tym zwłaszcza prawnych i podatkowych, firmy organizowanej rodzinnie. Chodzi bowiem o nadanie przedsiębiorstwu takiej formy prawnej, by można było albo skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania, w tym zwłaszcza karty podatkowej oraz podatku liniowego, albo możliwie korzystnie rozliczać koszty.

Trzeba od razu zaznaczyć, że nie ma tu jednego optymalnego rozwiązania do zastosowania, gdyż w różnych okolicznościach: stopnie pokrewieństwa, liczba osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, branża lub rodzaj działalności, w której ma się specjalizować firma, w jednym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem może być spółka cywilna, zaś w innym jednoosobowa działalność połączona z zatrudnianiem w przedsiębiorstwie członków rodziny na etatach albo na podstawie cywilnych umów zlecenia czy o dzieło.

Decyzja o wyborze konkretnej formy organizacyjnoprawnej przedsiębiorstwa jest ważna także dlatego, że w zależności od wariantu tylko sam właściciel przyszłej firmy albo też i pozostali wspólnicy musi dopełnić wszystkich formalności, jakich prawo wymaga od osoby chcącej uzyskać status przedsiębiorcy.