Kabotaż polega na tym, że przedsiębiorstwo zarejestrowane w jednym państwie może wykonywać usługi przewozowe na terenie innego państwa.

Przewoźnicy jadący na trasach międzynarodowych będą mogli zabierać pasażerów także na stacjach pośrednich - np. pociągi niemieckich linii, jadące na trasie Berlin - Warszawa, będą mogły zabierać pasażerów z Poznania do Warszawy. Do tej pory nie mogły tego robić.

Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) będzie mógł ograniczyć takie przewozy, gdy uzna, że zagrożona została równowaga ekonomiczna krajowych usług publicznych.

Ponadto nowelizacja wprowadza stworzenie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych maszynistów. Określa także procedury i warunki wydawania maszynistom licencji i świadectw.

Zgodnie z nowymi przepisami, prezes UTK będzie wydawał maszynistom licencje, prowadził ich rejestr oraz listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty. Licencja będzie wydawana na 10 lat - z możliwością przedłużenia o kolejne 10, po uprzednim sprawdzeniu, czy maszynista spełnia warunki fizyczne i psychiczne do jej uzyskania.

"Rejestr licencji maszynistów ma powstać do 4ágrudnia 2010 r. Do tego też czasu będą wydawane licencje i świadectwa tym maszynistom, którzy będą wykonywali przewozy transgraniczne, kabotażowe lub towarowe w innym państwie. Wszyscy maszyniści bez wyjątku są zobowiązani posiadać licencję i świadectwa do roku 2017" - napisano w uzasadnieniu.

Nowelizacja ustawy dostosowuje prawo polskie do unijnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, do 4 czerwca 2009 r.

Projekt przewiduje, że część przepisów wejdzie w życie 4 czerwca 2009 r., a pozostała część do 4 grudnia 2010 r.

W głosowaniu wzięło udział 406 posłów, za oddano 245 głosów, przeciw 125, a 36 parlamentarzystów się wstrzymało.