Na ten dzień czekało wielu przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem z unijnych dotacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest odpowiedzialna za dystrybucję środków z UE dla firm w programie Innowacyjna Gospodarka, uruchomiła wdrażanie zaliczek. Rozpoczęła podpisywanie pierwszych aneksów do umów, na mocy których firmy uzyskały dofinansowanie z UE. Umożliwi to wypłatę pierwszym przedsiębiorcom zaliczek z funduszy unijnych.

– Zaliczka jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców w bieżącej realizacji projektów – uważa Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

Aneksowanie dotyczy tych firm, który uzyskały unijne dotacje w ramach konkursów, przeprowadzonych w 2008 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lutego 2009 r. muszą one indywidualnie wystąpić o możliwość skorzystania z zaliczki.

Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy starali się o unijne pieniądze w naborach przeprowadzonych w bieżącym roku. Zaliczki zostaną im wypłacone w momencie podpisania umowy o przyznaniu dotacji, czyli w III kwartale roku.

Według PARP będzie to dotyczyć m.in. firm, które starały się o unijne pieniądze na inwestycje związane z e-gospodarką (Działanie 8.1 i 8.2 w programie Innowacyjna Gospodarka). W momencie rozstrzygnięcia zakończonych w kwietniu konkursów będą one mogły dostać w formie zaliczki nawet do 30 proc. dotacji.

– Dokładną wysokość zaliczki przedsiębiorcy określają sami w harmonogramie płatności w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie – tłumaczy Monika Karwat-Bury.

Pomysł na zaliczki dla firm, korzystających z funduszy unijnych, pojawił się na początku roku. Ma to być remedium na kryzys finansowy, który spowodował, że przedsiębiorcy mają zablokowany dostęp do kredytów bankowych. Są one niezbędnym elementem montażu finansowego inwestycji, która jest współfinansowana z funduszy unijnych. W zamyśle MRR zaliczki mają umożliwić beneficjentom sfinansowanie całości projektu w oparciu o kolejne transze dotacji.

Zaliczki dla przedsiębiorców, uruchomiło także w swoich programach pięć województw.