Ostatniego dnia sierpnia zadebiutował nowy rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - NewConnect (NC). Jest to rynek, który ma finansować rozwój młodych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu. Gracze, którzy chcą zainwestować na tym rynku, muszą akceptować podwyższone ryzyko, jednak są kuszeni potencjalnie wysokimi zwrotami z inwestycji.

Według Ludwika Sobolewskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wybór brokera na rynku NewConnect będzie miał większe niż obecnie znaczenie w przyszłości - gdy w domach maklerskich powstaną specjalne działy analityczne poświęcone temu rynkowi, a ich analizy będą pomagały dobrać trafne decyzje inwestycyjne. Zapewne najszybciej stanie się to w tych domach maklerskich, których udział w obrotach na NC jest największy, a dostępność do tych informacji będzie dużym atutem dla inwestorów.

Jak kupić akcje

Platformą transakcyjną dla NewConnect jest sprawdzony i znany inwestorom z głównego parkietu system WARSET. Akcje spółek notowanych na NC - podobnie jak w przypadku głównego rynku giełdy - mogą nabywać inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, które posiada status członka rynku na NC. Akcje można kupować i sprzedawać poprzez złożenie zlecenia w biurze maklerskim. Sesja trwa w godz. 10.00-14.30 (w przypadku systemu kierowanego zleceniami) i w godz. 10.00-14.00 (w przypadku systemu kierowanego cenami). W tych godzinach można składać i zawierać transakcje na NewConnect. Wszystkie akcje na NewConnect są notowane w systemie ciągłym. Spośród działających na polskim rynku domów maklerskich dwadzieścia z nich (pełna lista członków rynku na www.newconnect.pl) oferuje możliwość zakupu akcji spółek notowanych na NC. Według danych GPW, są cztery podmioty, których udział w obrotach rynku przekracza 15 proc. (DI BRE, BPH, DM BOŚ, DM BZ WBK) - obroty dwóch podmiotów (PKO BP i IDMSA) przekraczają 5 proc udziału. Pozostałe 16 proc. obrotów to udział pozostałych brokerów.

- Na rynku NC jest kilku liderów, ale cieszymy się, że obrót jest dość rozproszony. Obawiałem się, że będzie jeden, dwóch brokerów, którzy zdominują cały rynek - mówi GP Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Prowizje na NewConnect

Na rynku NewConnect członkowie giełdy płacą odpowiednio niższe stawki. Mimo to zdecydowana większość z nich pobiera od swoich klientów prowizje na tym samym poziomie, co w przypadku zleceń na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym. Na obniżkę prowizji zdecydował się jeden z liderów pod względem obrotów na NC - Dom Maklerski BOŚ, który chce w ten sposób przyczynić się do rozwoju rynku. O krok dalej poszli przedstawiciele CDM Pekao, którzy - aby zachęcić klientów do inwestowania na nowym rynku i zwiększyć swój udział w obrotach NC - do końca roku zrezygnowali z wszelkich prowizji.

- Cieszy nas, że domy maklerskie angażują się w rozwój rynku, cieszy nas również, jak obniżają swoje prowizje. Uważam jednak, że opłaty za transakcje nie są główną barierą w kwestii zachęcania inwestorów do nowego rynku - mówi Ludwik Sobolewski.

Wojciech Iwaniuk

wojciech.iwaniuk@infor.pl

OPINIA

Koszty wejścia na NC są niższe

Wojciech Gudaszewski

prezes Wrocławskiego Domu Maklerskiego, spółki notowanej na NewConnect i wprowadzającej inne firmy na ten rynek

Koszty wejścia na NewConnect zależą przede wszystkim od wielkości oferty, stopnia skomplikowania projektu, na przykład organizacji grupy kapitałowej lub spółki, oraz stopnia atrakcyjności firmy. Im atrakcyjność jest wyższa, tym łatwiej sprzedać akcje, co obniża koszty. Łączne koszty emisji na NewConnect wahają się od 5 do 10 proc. wartości całej oferty, czyli nowej emisji akcji i ewentualnie sprzedaży akcji przez właścicieli. Obejmują one wynagrodzenie dla domu maklerskiego, audytora, doradców i obsługę public relations. W ujęciu procentowym koszt wejścia na NewConnect nie wygląda na niższy niż na GPW, choć nominalnie są to stawki niższe ze względu na wielkość ofert. Przy większych ofertach na GPW, ich koszt waha się w granicach 5-7 proc. W przypadku NewConnect nie do przecenienia jest jednak fakt, że oferta prywatna sprzedaży akcji na NewConnect jest przeprowadzana bardzo szybko. Wtedy w ciągu maksymalnie trzech miesięcy możliwe jest rozpoczęcie notowań na NewConnect, a zakładam, że większość ofert na tym rynku będzie przeprowadzana jako private placement. Po wejściu na NewConnect dużo niższe niż na GPW są opłaty dla giełdy i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Koszty usług animatora lub market makera to rząd kilku tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od zawartej umowy.