W umowach starego typu, które łączyły w sobie część ochronną z inwestycyjną (a od klienta zależały proporcje dzielenia składki), zmiany profilu inwestycyjnego były możliwe tylko w każdą rocznicę polisy. To już jednak historia i obecnie można nawet w takich umowach zmieniać profil inwestycyjny, nawet kilka razy w ciągu roku. To znaczy, że np. dyspozycja zmiany alokacji składki będzie mogła być zrealizowana przy najbliższej płatności składki (oczywiście jeśli informacja o takim żądaniu dotrze do towarzystwa trzy, pięć dni przed tym terminem).

Zarówno na zmianę sposobu alokacji, jak i transfer w starych polisach unit-linked towarzystwo daje sobie nie więcej niż 30 dni. Przy czym w tego typu polisach mamy najczęściej do czynienia z tzw. portfelami modelowymi, co oznacza, że jeśli np. mamy fundusz mieszany, który może inwestować 20-80 proc. w akcje, to zarządzający sami (np. w czasie bessy na giełdzie) zmniejszają zaangażowanie w papiery spółek giełdowych.

W nowoczesnych ubezpieczeniach, w których składka jest niemal w pełni lub wręcz w całości inwestowana, mamy jeszcze większe możliwości zmiany alokacji czy transferu środków. Tu decyzja może być zrealizowana jeszcze tego samego dnia, choć warunkiem może być np. podjęcie jej do godz. 11. Taka opcja jest dostępna przy zleceniach telefonicznych i internetowych, ale nie jest to regułą, bo nawet w polisach inwestycyjnych na realizację zlecenia można czekać od trzech do siedmiu dni. W tym przypadku nie warto robić nerwowych ruchów, np. widząc spadki na giełdzie, bo może się zdarzyć, że przy realizacji zlecenia będziemy mieli już trend odwrotny.

Obecnie takie transfery są często bezpłatne, jeśli na przykład wykonujemy nie więcej niż 10-12 takich operacji w roku. Czasem zależy to od formy składania zlecenia. Na przykład przy zleceniach on-line mamy dziesięć bezpłatnych transferów w roku. Przy składaniu zleceń w innych sposób, np. przez telefon, liczba ta może spaść np. do trzech.

JAK TO ZROBIĆ...

Szybka zmiana sposobu lokowania

PROBLEM Zależy mi na szybkich i częstych zmianach sposobu lokowania pieniędzy na mojej polisie. Jak działa taki system, pozwalający na zmianę jeszcze tego samego dnia?

ROZWIĄZANIE: Najszybciej działa to w przypadku zleceń telefonicznych, ale jest to opcja dostępna tylko w niektórych rodzajach polis. Choć takie infolinie działają zwykle od rana do wieczora (np. w godz. 7-20), to jednak, jeśli chcemy dokonać transferu środków w dniu złożenia zlecenia, to trzeba to zrobić np. do godz. 11. Jest to możliwe, bo w czasie rozmowy operator weryfikuje naszą tożsamość (potrzebny będzie m.in. numer polisy, dane osobowe, np. nazwisko panieńskie matki czy wybrane cyfry kodu PIN). Potem podajemy, do jakich funduszy chcemy dokonać transferu. Operator notują taką informację, jeszcze raz czyta ją klientowi i ten potwierdza zgodność ze swoimi preferencjami. Cała rozmowa jest oczywiście nagrywana. Dodatkowe pisemne potwierdzenie takiej dyspozycji jest potem wysyłane klientowi. Trzeba tylko pamiętać, że raz złożonej dyspozycji nie można odwołać, można jedynie skorygować ją przez złożenie nowej dyspozycji.