W niedzielę miały zostać zablokowane wszystkie karty kredytowe klientów Pekao przejętych z Banku BPH. Jednak niespodziewanie ten termin został wydłużony. Stare karty kredytowe będą działać do 30 marca, a obciążeniowe do 16 marca. Wyjątkiem są klienci, których rachunki będą przenoszone przed 30 marca.

Z sygnałów od nowych klientów Pekao wynika, że są problemy ze spłatą zadłużenia w karcie przez internetowy system transakcyjny.

- Po zalogowaniu do mojego konta widoczny jest tylko rachunek podstawowy Sezam, a nie mam podglądu do karty kredytowej. Nie mogę więc skorzystać z automatycznej opcji spłaty zadłużenia w karcie - tłumaczy jeden z klientów przejętych przez Pekao.

- Proces migracji dawnych klientów Banku BPH do banku Pekao został podzielony na dwa etapy. Najpierw migrowane są karty kredytowe i debetowe, a po siedmiu dniach dochodzi do pełnej migracji informatycznej z systemu Sezam do Pekao24. Od tej pory klienci mają dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta w Pekao24, natomiast w okresie przejściowym może wystąpić sytuacja, w której nie wszystkie produkty klienta będą widoczne w systemie transakcyjnym Sezam - wyjaśnia Arkadiusz Mierzwa, rzecznik Pekao.

Na inny problem natknął się posiadacz konta w jednym z warszawskich oddziałów, który złożył zlecenie wykonania przelewu (przed migracją jego oddziału) na rachunek karty kredytowej z przyszłą datą, ale transakcja nie została zrealizowana. W oddziale klient dowiedział się, że operacja nie została wykonana, ponieważ kwota przelewu przekraczała 1 tys. zł, czyli automatycznie założony maksymalny dzienny limit.

- W przypadku klientów, którzy w Banku BPH nie mieli określonych limitów transakcji dziennych, bank Pekao wprowadził ograniczenie w wysokości 1 tys. zł, ale dotyczyło to tylko oddziałów, które były migrowane w pierwszej turze. Po sygnałach od klientów limit dzienny został podwyższony do 5 tys. zł, a miesięczny do 10 tys. zł. Każdy może ustalić te kwoty indywidualnie - tłumaczy Arkadiusz Mierzwa.

Limit dzienny można ustalić w internetowym systemie transakcyjnym. Tylko zmiana limitów miesięcznych wymaga udania się do placówki banku.

Wraz z wymianą kart oraz migracją kolejnych oddziałów zmieniają się numery rachunków. Jak się dowidzieliśmy, po aktywacji nowej karty kredytowej zadłużenie musi być spłacane wyłącznie na nowy numer rachunku karty. Nie zmienia się natomiast cykl spłaty karty.

Inaczej wygląda sytuacja z nowymi numerami rachunków rozliczeniowych. Jeszcze przez rok równolegle mają działać obydwa numery rachunków. Wszystkie przelewy wykonane z użyciem starego numeru będą automatycznie przekazywane na nowe konto. Jednak nie zmienia to faktu, że o zmianie numerów rachunków trzeba powiadomić wszystkie podmioty, które przelewają na nie środki, począwszy od pracodawcy, który przekazuje wynagrodzenia.

Cały czas trwa wymiana debetowych kart, które są blokowane etapami w zależności od terminu przełączania rachunku na platformę informatyczną Pekao. Są one blokowane na tydzień przed tą datą. Nowi klienci Pekao powinni się również zgłosić po odbiór identyfikacyjnych kart magnetycznych (IKM) potrzebnych przy wykonywaniu operacji w oddziałach banku Pekao.

MONIKA KRZEŚNIAK

monika.krzesniak@infor.pl