Uspokojenie na rynku akcji w lutym sprawiło, że fundusze inwestycyjne w większości przypadków znacząco poprawiły wyniki. O wiele lepiej niż miesiąc wcześniej wyglądają średnie dla poszczególnych grup funduszy akcji. Na przykład średni zysk funduszy akcji polskich małych i średnich spó-łek wyniósł w zeszłym miesiącu 0,61 proc., a pozostałych akcji polskich 0,75 proc. Dla porównania ich średnia strata w styczniu wyniosła ponad 13 proc.

Lepsze nastroje

Na fali optymizmu, zapoczątkowanego w ostatnim tygodniu stycznia, WIG wzrósł na początku lutego do poziomu 49,4 tys. punktów, a następnie w II połowie miesiąca przebił poziom 50 tys. punktów.

- Źródłem poprawy nastrojów na GPW były oczekiwania, że giełdy zagraniczne będą w stanie kontynuować rozpoczęty w II połowie stycznia wzrost. Rzeczywiście w trzecim tygodniu lutego światowe indeksy wybiły się ponad szczyty z początku lutego, co było efektem ignorowania przez inwestorów złych wiadomości - mówi GP Katarzyna Siwek, kierownik działu analiz w Expanderze.

Inwestujący na GPW nie mogli jednak stale stosować takiego mechanizmu. Uruchomienie podaży na świecie pod koniec lutego doprowadziło do głębszego ruchu w dół na warszawskiej giełdzie. Spadek WIG poniżej 46 tys. punktów na drugiej marcowej sesji spowodował, że osoby, które kupowały akcje w dołku z 22 stycznia w zasadzie przestały zarabiać.

Przecena na GPW

Mimo lutowego uspokojenia na rynku w wynikach funduszy akcyjnych za zeszły miesiąc widać spore dysproporcje. Są podmioty, którym udało się wypracować całkiem pokaźne zyski sięgające nawet 7 proc. oraz takie, które zakończyły miesiąc spadkami rzędu 2-3 proc. Najgorzej wypadły fundusze odzwierciedlające w swoich portfelach indeks mWIG40, który w lutym najwięcej stracił. Znaczące różnice w osiągniętych wynikach mogą też być efektem różnego podejścia przez zarządzających do poprawy koniunktury w lutym.

- Na fali styczniowych umorzeń jednostek zarządzający sprzedali znacznie mniej akcji niż wynikałoby to ze skali wypłat z funduszy, z kolei późniejsze odbicie skłoniło ich do wstrzymania wyprzedaży. Jeżeli zatem w marcu czekałaby nas kolejna fala głębszych spadków, straty funduszy mogą być silniejsze od rynku. Co więcej konieczność dokonania zaległej wyprzedaży akcji może potęgować przecenę na GPW - dodaje Katarzyna Siwek.

Zmiana liderów

W lutym na rynku najlepiej poradził sobie Union Investment TFI, który uzyskał w rankingu maksymalną liczbą punktów (74). Miesiąc wcześniej towarzystwo zajmowało miejsce bliżej końca stawki. Miejsca drugie i trzecie zajęły Allianz TFI (68 pkt) i zarządzający funduszami Arka BZ WBK AIB TFI (66 pkt), który w styczniu zajął w rankingu ostatnie miejsce. Luty najgorzej zakończył się dla Pioneer Pekao TFI, który zajął przedostatnie miejsce (-74 pkt) i ING TFI (-116 pkt), który spadł na ostatnią pozycję.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Analogicznie jest w przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, z tym że wówczas przydzielane są punkty ujemne. Suma punktów składa się na wynik końcowy.